KONTAKTY  
+421 2 59370 450
 
 

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií

Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava

 

 

 

 

 

 

 

 
 
arrow

 
Oznamy FOaZOŠ  
 
 
Pripravované akcie FOaZOŠ  
 
Oddelenie pre udeľovanie vedecko-pedagogických hodností a akademických titulov
doc. MUDr. Katarína Gazdíková, PhD., MHA., MPH., mim. prof.
Limbová 14
Bratislava 37
833 03

 

doc. MUDr. Katarína Gazdíková, PhD., MHA., MPH., mim. prof.

- vedúca

Pracovníci:

PhDr. Andrea Písecká

 

telefón: +421 2 59 370 451

Dokumenty:
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 0