arrow   KALENDÁR UDALOSTÍ
arr_leftMarec 2018 arr_right
PoUtStŠtPiSoNe
262728 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
 
KONTAKTY  
+421 2 59370 450
 
 

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií

Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava

 
  Kontakty >>
 
arrow

 
Oznamy FOaZOŠ  
 
 
Pripravované akcie FOaZOŠ  
 
Katedra urgentnej zdravotnej starostlivosti
MUDr. Táňa Bulíková, PhD.
Limbová 14
Bratislava 37
833 03

Vedúci katedry:

MUDr. Táňa Bulíková, PhD. 

 Pracovníci katedry:

 • doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD.
 • doc. MUDr. Terézia Krčméryová, PhD.
 • PhDr. Alena Dudeková, PhD.
 • MUDr. Miroslav Chabroň
 • Bc. Andrea Verdun

 

Hlavné poslanie a činnosť katedry


Katedra urgentnej zdravotnej starostlivosti zabezpečuje vysokoškolské vzdelávanie v odbore urgentná zdravotná starostlivosť v dennej a externej forme štúdia  a ďalšie vzdelávanie 


Zameranie činnosti katedry

 • Vzdelávacia činnosť v rámci katedry, fakulty a univerzity - pedagogická činnosť: zabezpečovanie výučby v pregraduálnom vzdelávaní v študijnom programe Urgentná zdravotná starostlivosť, Ošetrovateľstvo a v ďalšom vzdelávaní
 • Spolupráca so zdravotníckymi zariadeniami, vysokými školami a zahraničnými vysokými školami v oblasti prípravy študentov v odbore Urgentná zdravotná starostlivosť
 • Metodická činnosť vo vzťahu k vzdelávaniu zdravotníckych záchranárov a odbornej praxi – katedra sa podieľa na tvorbe koncepcií, prognóz a legislatívy podľa potrieb Ministerstva zdravotníctva SR pre zdravotnícke povolanie Zdravotnícky záchranár
 • Expertízna a konzultačná činnosť v súlade so svojim zameraním;
 • Vedecko-výskumná činnosť a výchovno-vzdelávaciu činnosť smerujúcu k odbornej a laickej verejnosti;
 • Publikačná činnosť - propagácia výsledkov metodickej a vedecko-výskumnej práce.

Katedra poskytuje vzdelávanie

 • v akreditovaných študijných programoch v bakalárskom stupni:
  • urgentná zdravotná starostlivosť (denná a externá forma)
 • v ďalšom vzdelávaní
  • operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby
  • Manažment v urgentnej zdravotnej starostlivosti.

Katedra organizuje

 • Vzdelávacie aktivity ďalšieho vzdelávania
 • Školiace miesta
 • Tematické kurzy
 • Iné odborné aktivity v oblasti urgentnej zdravotnej starostlivosti a prvej pomoci


 

 

Dokumenty:
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 0