Na tejto stránke sme pre Vás pripravili aktualizovaný telefónny zoznam klapiek Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave. Tento zoznam bol vytvorený na základe prieskumu OIT volaním na jednotlivé čísla a zaznamenaním údajov poskytnutých volanými pracovníkmi k 15.2.2015.

 

TELEFÓNNY ZOZNAM SZU Bratislava, Limbová 12-14

(pre otvorenie kliknite na tento text)

 

V prípade, že zistíte nesprávne uvedené údaje, oznámte to, prosím, mailom na adrese

 

t e l . z o z n a m @ s z u . s k

 

Prijaté informácie budú v tomto zozname priebežne aktualizované a na tomto mieste nájdete vždzy poslednú verziu zoznamu.

 

Pre spojenie so spojovateľkou použite číslo +421 59370 111

 

Pre informácie o ubytovaní v našom zariadení na Limbovej 12 v Bratislave použite číslo +421 59370 111