Deň otvorených dverí ukázal obrovský záujem o štúdium na SZUSlovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave privítala vo štvrtok 13. februára 2020 v rámci Dňa otvorených dverí vyše 500 záujemcov o štúdium.  Študenti vypočuli informácie o univerzite, jej poslaní a cieľoch, ale predovšetkým detailné predstavenie študijných programov poskytovaných na  jednotlivých fakultách:

 • Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií – ošetrovateľstvo, pôrodná asistencia, fyzioterapia, rádiologická technika, urgentná zdravotná starostlivosť, fyziologická a klinická výživa, dentálna hygiena;
              (prezentácia fakulty)
 • Lekárska fakulta – všeobecné lekárstvo, zubné lekárstvo;
              (prezentácia fakulty)
 • Fakulty verejného zdravotníctva – verejné zdravotníctvo;
              (prezentácia fakulty)
 • Fakulty zdravotníctva v Banskej Bystrici - ošetrovateľstvo, fyzioterapia, urgentná zdravotná starostlivosť, laboratórne a vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
              (prezentácia fakulty)

V druhej časti sa študenti mohli oboznámiť so špecializovanými pracoviskami jednotlivých fakúlt, kde dostali aj podrobné informácie o jednotlivých študijných programoch, obsahu a podmienkach štúdia, vrátane ukážok odborných výkonov.

Najväčší záujem bol o študijné programy na Fakulte ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií.

Deň otvorených dverí Fakulty zdravotníctva v Banskej Bystrici sa konal 11. februára. Viac o tomto podujatí sa môžete dozvedieť na  https://fzszu.sk/blog/2020/02/11/den-otvorenych-dveri-2020/

Podrobné informácie o prijímacom konaní sa nachádzajú na webovom sídle univerzity http://www.szu.sk/index.php?&menu=8&oid=#menutop

 

 © Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 11.04.2021