Dohoda o akademickej spolupráci medzi SZU a Univerzitou Al – QUDSDňa 25.2.2019 bola na pôde SZU podpísaná Dohoda o akademickej spolupráci medzi Slovenskou zdravotníckou univerzitou v Bratislave a Univerzitou Al – QUDS. Obsahom dohody o akademickej spolupráci medzi univerzitami je podpora medzinárodnej spolupráce v oblasti vzdelávania a vedeckého výskumu.

Spolupráca sa zameriava najmä na oblasť medicínskeho vzdelávania a výskumov zameraných na zvyšovanie kvality výchovy lekárov, vedy, výskumu a inovácie v aplikáciách moderných technológií, v medicíne a príbuzných vedách. Súčasťou dohody je podpora výskumných pracovníkov pri realizácii spoločných výskumných programov a konkrétne spolupráca v oblasti ionizujúceho žiarenia vo všetkých oblastiach vedy a techniky, v oblasti medicíny, materiálovej analýzy, radiačnej ochrany a environmentálnych vied, výmena študentov a učiteľov. Dohoda má charakter základného dokumentu a bude súčasťou samostatných dohôd medzi centrami, fakultami a oddeleniami AQU a SZU.

Dohoda o akademickej spolupráci bola podpísaná rektorom SZU, prof. MUDr. Petrom Šimkom, CSc. a prezidentom AQU, prof. Imad Abu Kishek, PhD.
Univerzita Al-Quds je Palestínska univerzita s viac ako 13 000 študentami a 15 akademickými fakultami, ktorá bola založená v roku 1984. Hlavným areálom univerzity je Abu Dis (východný Jeruzalem), má ďalšie štyri areály v Jeruzaleme a na Západnom brehu. AQU poskytuje vysokoškolské a verejné služby v oblasti Jeruzalema, ako aj susedných miest, dedín a utečeneckých táborov na Západnom brehu. Na univerzite vznikla prvá lekárska fakulta v Palestíne.© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 23.08.2019