Výsledky doplňujúcich volieb kandidáta na funkciu zástupcu zamestnaneckej časti akademickej obce Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave do Akademického senátu Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZU (AS FOaZOŠ SZU) a do Akademického senátu Slovenskej zdravotníckej univerzity (AS SZU)


 © Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 19.02.2020