XXVII. Getlíkov deňSpráva o priebehu XXVII. Getlíkovho dňa

Dňa 16.marca 2017 sa v priestoroch kongresovej sály Nemocnice sv. Cyrila a Metoda v Bratislave konala celoslovenská pracovná konferencia s medzinárodnou účasťou XXVII.Getlíkov deň, ktorú k nedožitým 101. narodeninám prof. Andreja Getlíka.  Organizátorom bola Slovenská pediatrická spoločnosť (SLS) pod odbornou garanciou Lekárskej fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity - Klinika pre deti a dorast Andreja Getlíka, UNB sv. Cyrila a Metoda, Petržalka a Regionálnej komory sestier a pôrodných asistentiek Bratislava V. Konferencia bola pod záštitou starostu mestskej časti Bratislava –Petržalka Ing.Vladimíra Bajana.

Konferenciu slávnostne otvorila prezidentka konferencie doc. MUDr. Katarína Furková CSc., mim.prof. Odborný charakter konferencie podčiarkol krst publikácie „Dedičné choroby obličiek“ autorov Šašinka M., Furková K., Šagát T., ktorý vykonal prof. MUDr.Vladimír Krčméry, DrSc., rektor Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv.Alžbety v Bratislave.

Po príhovoroch hostí - prof. MUDr.Anny Remkovej DrSc. - dekanky LF SZU, prof. MUDr. Brezu, DrSc.,  prezidenta Slovenskej lekárskej spoločnosti, prof. MUDr.Petra Bánovčina,  CSc. – hlavného odborníka Ministerstva zdravotníctva SR pre pediatriu, doc. MUDr. Milana Kuchtu, CSc., mim.prof. - predsedu Slovenskej pediatrickej spoločnosti, MUDr. Mariána Kollára - prezidenta Slovenskej lekárskej komory, Ministerstva zdravotníctva  SR MUDr. Ivana Laššana, PhD. generálneho riaditeľa Sekcie zdravia MZSR a Mgr. Ivana Baranoviča
riaditeľa ekonomického odboru UNB v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda – Petržalka si prítomní minútou ticha uctili pamiatku nedávno zosnulej manželky prof. MUDr. Andreja Getlíka, CSc. primárky MUDr. Kamily Getlíkovej. K životnému jubileu doc. MUDr. Jaroslavy Strnovej CSc. zablahoželal a odovzdal pozdravný list predseda SPS doc. MUDr. Kuchta, CSc., mim.prof.

Všetky prednášky odzneli podľa priloženého programu.

Konferencie sa zúčastnilo 663 účastníkov – 365 lekárov a 398 sestier.

Auditórium ocenilo aktuálnosť a kvalitu všetkých prednášok. Ostáva len dúfať a tešiť sa na ďalší už XXVIII. Getlíkov deň v marci 2018.

doc. MUDr. Jozef Michálek, CSc.

koordinátor vedeckého programu

 

doc. MUDr. Katarína Furková, CSc., mim.prof.

prezidentka  konferencie

         


Príloha: Program© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 17.04.2019