HELP (Healthcare English Language Programme)


Projekt HELP je zameraný na zvyšovanie jazykových kompetencií pracovníkov v zdravotníctve. Úvodné stretnutie projektového partnerstva sa uskutočnilo v decembri 2014 na pôde SZU v Bratislave http://www.szu.sk/index.php?id=971&menu.


SZU ako líder prvej časti projektu HELP úspešne prezentovala svoje výsledky a vyslúžila si uznanie od projektových partnerov z Nemecka, Írska, Španielska, Litvy, Poľska a Českej republiky.


Pre viac informácií o projekte HELP kliknite na http://help-theproject.eu.

 © Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 25.02.2021