KONTAKT  

 

+421 2 59370 111

 

 

Slovenská zdravotnícka

univerzita v Bratislave
Limbová 12
833 03 Bratislava
 

Telefónny zoznam

 

Projekty  

Európska únia

Horizont 2020  

arrow
 

PAMÄTNÉ MEDAILY

A INSÍGNIE SZU

  ...........................................
  OSOBNOSTI SZU

 

arrow   KALENDÁR UDALOSTÍ
arr_leftJún 2018 arr_right
PoUtStŠtPiSoNe
28293031 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8

Slovenská zdravotnícka univerzita otvorila svoje brány záujemcom o štúdium.

 

 

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave pripravila pre záujemcov o štúdium Deň otvorených dverí. 6. decembra 2012 sa v priestoroch univerzity stretli predovšetkým maturanti, ktorých v úvode privítal prorektor SZU pre pregraduálne štúdium doc. RNDr. Viktor Majtán, CSc. mimoriadny profesor. Vyjadril presvedčenie, že „spojenie záujmov univerzity a budúcich študentov ponúka možnosť lepšie spoznať univerzitu a zároveň pomáha pri rozhodovaní sa, na akej univerzite študovať. Prítomným študentom stredných škôl, ktorí zaplnili celú Aulu univerzity následne prodekani jednotlivých fakúlt predstavili v krátkych prezentáciách svoje pracoviská. Po prezentáciách sa návštevníci Dňa otvorených dverí v sprievode študentov fakúlt premiestnili do priestorov účební, laboratórií a iných odborných pracovísk univerzity, kde mali možnosť sledovať aj praktické ukážky. Na Lekárskej fakulte okrem iného videli priestory anatomickej učebne, novo zrekonštruovanej stomatologickej ambulancie, laboratória histológie a embryológie s najmodernejším technickým vybavením, laboratórium mikrobiológie so vzorkami baktériových kultúr. Fakulta verejného zdravotníctva ponúkla poradňu zdravia, prehliadku univerzitného zverinca, oddelenia toxikológie a ďalších odborných laboratórií, Na Fakulte ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií sa návštevníci oboznámili so zručnosťami z rôznych odborov - urgentná zdravotná starostlivosť – záchrana života, fyzioterapia, pôrodná asistencia, ošetrovateľstvo, rádiologická technika.

 

Študenti Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií spoločne so študentmi Fakulty verejného zdravotníctva ponúkli ako súčasť prezentácie aj meranie tlaku návštevníkom univerzity.

 

Deň otvorených dverí na SZU splnil aj tento rok svoj cieľ, ktorým bola snaha ukázať študentom, ktorí sa rozhodujú kam po skončení strednej školy, možnosti ďalšieho štúdia práve na našej univerzite. Podobne ako minulý rok, aj teraz výrazne pri organizácii podujatia pomohli vedeniu univerzity členovia Spolku medikov SZU.

 

13. decembra 2012 sa záujemcom o štúdium na Slovenskej zdravotníckej univerzite predstavila štvrtá fakulta so sídlom v Banskej Bystrici - Fakulta zdravotníctva (Sládkovičova 21, Banská Bystrica). Počas Dňa otvorených dverí  na fakulte boli záujemcom prezentované praktické ukážky činností študentov jednotlivých študijných odborov s pracovníkmi fakulty. Viac informácií nájdete TU.

 © Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 0