ARCHÍV AKTUALÍT
arrow
Text:Dátum od:Dátum do:
calendar
calendar
Počet záznamov: 38, Strana: 2 z 4, Naviguj: |<   <<   >>   >|

Slávnostné otvorenie akademického roku 2019-2020 (18. 9. 2019)
Na otvorení AR sme privítali ministerku zdravotníctva SR doc. MUDr. Andreu Kalavskú, PhD, generálneho tajomníka služobného úradu Ministerstva zdravotníctva SR JUDr. Ing. Jozefa Ráža, prof. MUDr. Petra. Šimka, CSc., rektora SZU, členov vedenia univerzity, členov vedenia jednotlivých fakúlt, ako aj študentov univerzity
viac... 

ICBDSR 2019 (9. 9. 2019)
Medzinárodná organizácia International Clearinghouse for Birth Defects Surveillance and Research (ICBDSR) a Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave (Fakulta verejného zdravotníctva),
viac... 

Úspešná reprezentácia SZU v San Franciscu (9. 9. 2019)
V dňoch 2.-8.9.2019 sa MUDr. Simona Dianišková, PhD., MPH, vedúca Katedry čeľustnej ortopédie LF SZU zúčastnila Kongresu Americkej dentálnej asociácie a Svetovej federácie zubných lekárov v San Francisco (USA). Na tomto podujatí získala 1. cenu FDI ako najlepšia prednášajúca za rok 2019.
viac... 

Európska konferencia WONCA pod záštitou aj rektora SZU (26. 6. 2019)
V Bratislave sa stretlo na 24. Európskej konferencii WONCA takmer 2 000 všeobecných praktických a rodinných lekárov z celého sveta
viac... 

Klinika SZU získala certifikát kvality ESTS (9. 6. 2019)
Po niekoľkoročnom snažení sa podarilo získať akreditáciu Európskej spoločnosti hrudníkových chirurgov (ESTS - European Society Of Thoracic Surgeons) a certifikát kvality spoločnosti.
viac... 

Ocenenie práce pracoviska UCEA SZU v Trenčíne (1. 6. 2019)
Pracovisko UCEA SZU v Trenčíne sa dostalo do filmového spotu IAEA
viac... 

Úspech slovenskej klinickej farmakológie (26. 5. 2019)
Európska asociácia klinickej farmakológie a terapie so zástupcom SZU vo výkonnom výbore
viac... 

Biomonitoring materského mlieka (30. 9. 2019)
WHO a UNEP stoja za naliehavým tlakom na znižovanie perzistentných organických znečisťujúcich látok (POPs) v životnom prostredí a v ľudskej populácii
viac... 

ElmexDay na Slovenskej zdravotníckej univerzite (30. 4. 2019)
Študenti Katedry zubného lekárstva LF SZU berú ústnu hygienu vážne.
viac... 

Významný úspech pre pracovníka SZU a celú univerzitu (28. 4. 2019)
MUDr. Simona Dianišková PhD., MPH, bola na zasadnutí Európskej regionálnej organizácie zubných lekárov zvolená za prezidentku-elect ERO.
viac... 
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 11.04.2021