Ústav biofyziky, informatiky a bioštatistiky
Limbová 12
Bratislava 37
833 03

Ústav biofyziky, informatiky a bioštatistiky

 

Prednosta: Ing. Jozef Baláž, PhD.

 

Pracovníci:

 

Meno

Miestnosť

Klapka

E-mail

Ing. Jozef Baláž, PhD.

B1-318

256

jozef.balaz@szu.sk

doc. PaedDr. Viera Haverlíková, PhD. B-387 568 viera.haverlikova@szu.sk

RNDr. Soňa Wimmerová, PhD.

B-145

389

sona.wimmerova@szu.sk

RNDr. Ladislava Wsólová, PhD.

B-144

390

ladislava.wsolova@szu.sk

 

 

 

Meno

Konzultačné hodiny

Ing. Jozef Baláž, PhD.

 streda 12-14

doc. PaedDr. Viera Haverlíková, PhD. štvrtok 9-11

RNDr. Soňa Wimmerová, PhD.

 pondelok 13-15

RNDr. Ladislava Wsólová, PhD.

štvrtok 9-11

Hlavnou úlohou je pedagogická činnosť, t. zn. výučba predmetov Biofyzika, Informatika, Zdravotnícke informačné systémy, Základy informatiky a PC zručností, Úvod do DB, Manažment informácií, Trendy ICT, Využitie internetu, Manažment kvality, Bioštatistika, Diplomový seminár z bioštatistiky, Zdravotnícka štatistika, Štatistika, Úvod do štatistiky, Základy medicínskej štatistiky. Ďalšou dôležitou činnosťou je účasť na projektoch, predovšetkým pri návrhu dizajnu štúdií, pri tvorbe databáz a pri štatistickej analýze klinických aj epidemiologických štúdií.

Dokumenty:
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 05.08.2020