Plán verejných obstarávaní

 

V zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v nadväznosti na Príkaz ministerky zdravotníctva SR č. 1/2013 zo dňa 25. júla 2013 bol verejným obstarávateľom vypracovaný plán verejných obstarávaní, ktorý bol zaslaný Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky.

Plán verejných obstarávaní:

© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 20.01.2020