KONTAKTY  

 

+421 917 872 094

 

  UCEA SZU

Ku kyselke 497

911 06 Trenčín

 

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Univerzitné centrum elektrónových urýchľovačov


 

Udalosti


V januári 2012
navštívil UVVPLU zástupca generálneho riaditeľa Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE), Mohamad Daud. MAAE je medzinárodná organizácia dohliadajúca na mierové využitie jadrovej energie so sídlom vo Viedni, ktorá má 151 členských štátov. Daud vyzdvihol význam UVVPLU pri príprave odborníkov na využívanie urýchľovačových technológií v zdravotníctve a pri výchove kvalifikovaných expertov v oblasti ochrany pred nepriaznivými účinkami ionizujúceho žiarenia, ako aj výborné predpoklady UVVPLU pre spoluprácu s MAAE.

 

viac...

 

Foto: http://www.zzz.sk/?clanok=11848


V decembri 2013 prijalo UCEA delegáciu z Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) vo Viedni. Delegáciu viedla paniMeera Venkatesh, riaditeľka Divízie fyzikálnych a chemických vied, Oddelenia jadrových vied a aplikácií. Spolu s pánmi Rethy Keith Chhem a Sunil Sabharwal zhodnocovali UCEA ako pracovisko pre spoluprácu s MAAE. UCEA sa stalo Spolupracujúcim pracoviskom MAAE vo Viedni.V marci 2014
navštívili UCEA zástupcovia Colnej správy SR spolu s delegáciou poľskejcolnej správy.Cieľom návštevy bola konzultácia využitia najnovších vedeckých poznatkov v oblasti ionizujúceho žiarenia pri odhaľovaní kontrabantov na hraniciach EU.

 

 

V júli 2014 navštívili UCEA zástupcovia spoločnosti ROSATOM vo veci budúcej spolupráce pri priemyselnom využívaní elektrónových urýchľovačov.

 

 

V novembri 2014 navštívili pracovisko UCEA SZU kolegovia z Elektrotechnického ústavu SAV v Bratislave, s ktorými UCEA veľmi úzko spolupracuje v oblasti výskumu polovodičových detektorov.

 

 

 

V septembri 2015 navštívil pracovisko UCEA SZU v Trenčíne výkonný riaditeľ spoločnosti EB-tech, Bumsoo Han, s manželkou. V rámci návštevy sa rozbehla vzájomná spolupráca v oblasti radiačnej degradácie polychlórovaných bifenylov.

 

         

 

© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 30.03.2020