KONTAKTY  

 

+421 917 872 094

 

  UCEA SZU

Ku kyselke 497

911 06 Trenčín

 

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Univerzitné centrum elektrónových urýchľovačovUCEA

 

Univerzitné centrum elektrónových urýchľovačov (University Centre of Electron Accelerators UCEA) je moderné vedecko-výskumné pracovisko s lineárnym urýchľovačom elektrónov v Trenčíne, ktoré začalo svoju činnosť v januári 2012.
Cieľom činnosti tohto unikátneho pracoviska je predovšetkým rozvoj vývojových programov v oblasti využívania elektrónového zväzku na modifikáciu materiálov a látok v oblasti zdravotníckej techniky, potravinárskeho priemyslu, nanotechnológií, biológie, farmácie, elektrotechniky, špeciálnej techniky a chémie.
Úlohou pracoviska je aj príprava odborníkov na využívanie urýchľovačových technológií
v zdravotníctve a výchova kvalifikovaných expertov v oblasti ochrany pred nepriaznivými účinkami ionizujúceho žiarenia.

 

 

Certifikáty UVVPLU:

 

STN EN ISO 13485 – prebieha certifikačné konanie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISO 9001:2008 pre Sterilizácia – Zväzkom urýchlených elektrónov.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certifikáty z tréningových kurzov Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu vo Viedni:

 • Economical and Social Benefit of Radiation Processing, Standardization and Legislation Issues Regarding Radiation Processing Implementation in Europe, 2006
 • Application of Monte Carlo Modeling Methods for Dosimetry Calculation in Radiation Processing, 2007
 • Preparation and Appraisal of Feasibility Study Including COMFAR III Expert computer software, 2008
 • IAEA Validation and Process Control for Electron Beam Radiation Processing, 2010
 • Feasibility Studies for the Establishment of Radiation Processing Facilities, 2011
 • Microbiological Aspects of Radiation Sterilization Validation Process, 2013
 • Dosimetry at Electron Beam Facilities, 2015

Začlenenie pracoviska do medzinárodných štruktúr:

 • EURADOS (European Radiation Dosimetry Group e.V.)
  SZU prostredníctvom pracoviska s lineárnym urýchľovačom, ako jediná organizácia zo SR, je plnohodnotným členom EURADOS (Európske združenie 57 najvýznamnejších organizácií v oblasti výskumu a aplikácií ionizujúceho žiarenia).

V spolupráci s Oddelením radiačnej hygieny FVZ sa aktívne podieľame na činnostiach pracovných skupín :

 • WG6 – Computational Dosimetry

 • WD12 - Patient and staff dosimetry in the medical field

 • EuCARD2 (Enhaced European Coordination for Accelerator Research and Development) združuje 18 organizácií s časticovými urýchľovačmi: CERN, GSI, DESY, PSI, SOLEIL, KIT, UOXF... Cieľom projektu je demonštrovať potenciál časticových urýchľovačov a potrebu pokračovať v ich vývoji. (18. -19.jún 2015,  Londýn: Štart projektu EU “The Applications of Particle Accelerators in Europe”
  Ing. M. Fülöp, CSc. predniesol pozvanú prednášku pre oblasť vývoja elektrónových urýchľovačov a ich aplikácií v životnom prostredí.)

 

Budova UVVPLU SZU Mapa okolia UVVPLU SZU

 

Vedecký tím UVVPLU SZU

 

© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 23.01.2020