Kde nás nájdete  

Zväčšiť mapu
Zmluvní partneri Polikliniky SZU*  

 

__________________________

* Neplatí pre všetky ambulancie

Kardiologická ambulancia

 

 

MUDr. Viera Mongiellová


tel.: +421 2 59 370 145, 154

 

 

MUDr. Viera Mongiellová


nebude zo zdravotných dôvodov už ordinovať.


Zdravotnú dokumentáciu pacientov pošleme  lekárovi, ktorý je uvedený na výmennom lístku na vyžiadanie dokumentácie  novému poskytovateľovi.

Prosím klopte na dvere vedúcej sestry Polikliniky SZU číslo dverí B-030, alebo na inej ambulancie Polikliniky SZU.

 

 

Ordinačné hodiny
Pondelok 07:00 - 13:00
Utorok 07:00 - 13:00
Streda 07:00 - 13:00
Štvrtok 07:00 - 13:00
Piatok 07:00 - 13:00

 

 

diagnostika a liečba pacientov so srdcovo-cievnymi ochoreniami v rámci primárnej ako aj sekundárnej prevencie

 

dispenzarizácia pacientov so srdcovo - cievnymi ochoreniami, poruchami srdcového rytmu a ich monitorovanie

 

nefarmakologická liečba, edukácia o rizikových faktoroch, životospráve

 

farmakologická konzervatívna liečba pacientov s chronickými ochoreniami, vrátane rizikových faktorov, životosprávy a životného štýlu

 

pravidelné monitorovanie liečby a sledovaných parametrov pri konzervatívnej liečbe

 

poradenstvo a konzultačné služby, prípadne reedukácia

 

vyšetrovacie metódy neinvazívnej kardiológie - anamnéza, fyzikálne vyšetrenie, EKG
24 hodinový tlakový a EKG holter, echokardiografické vyšetrenie

© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 23.08.2019