arrow   KALENDÁR UDALOSTÍ
arr_leftOktóber 2014 arr_right
PoUtStŠtPiSoNe
2930 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
 
KONTAKTY  
+421 48 3248 011
 
 

Fakulta zdravotníctva

Slovenská zdravotnícka univerzita
Sládkovičova 21
974 05 Banská Bystrica

 
  Kontakty >>
 
arrow

 
 
AKTUALITY FZ  
nopic18.09.2014
Rescue Lesnica 2014
nopic21.05.2014
Jedáleň Olympia

 
 

 

Výsledky volieb

zástupcov Fakulty zdravotníctva SZU do Akademického senátu

Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave

 

prečítať ...

 

 

 

Pracovné stretnutie rektora Slovenskej zdravotníckej univerzity so zamestnancami Fakulty zdravotníctva SZU so sídlom

v Banskej Bystrici

 

prečítať ...

 


 

POZVÁNKA

Dekanka Fakulty zdravotníctva SZU v Bratislave
so sídlom v Banskej Bystrici


doc. PhDr. Beáta Frčová, PhD., MPH

si Vás dovoľuje pozvať

na slávnostnú imatrikuláciu študentov 
Fakulty zdravotníctva SZU, ktorá sa uskutoční
dňa  10. novembra 2014 o 10.00 hod.
v aule Polyfunkčného zariadenia SZU,
Bernolákova ul., Banská Bystrica.


  
Tešíme sa na stretnutie s Vami.

 


 

Fakulta zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave so sídlom v Banskej Bystrici vychádza z poslania a cieľov Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave.
Fakulta poskytuje vzdelanie v dennej a v externej forme v štyroch akreditovaných študijných odboroch a programoch: ošetrovateľstvo, fyzioterapia, urgentná zdravotná starostlivosť a laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve. Absolventi získavajú bakalársky stupeň vysokoškolského vzdelania a v študijných programoch ošetrovateľstvo a fyzioterapia aj magisterský stupeň. V dlhodobom zámere rozvoja fakulty je prioritou reagovať na potreby zdravotníckej praxe a pripravovať tak odborne spôsobilých zdravotníckych pracovníkov, ktorí budú mať uplatnenie v zdravotníckych zariadeniach.

Poslaním fakulty je príprava odborníkov:

  • s požadovaným odborným zdravotníckym vzdelaním, ktorí budú nielen teoreticky a prakticky odborne erudovaní, ale budú aj reprezentantmi mravných a etických hodnôt súvisiacich s občianskou zodpovednosťou, demokraciou, humanizmom a toleranciou,
  • rozvoj vedeckého poznania v oblastiach, ktoré sú predmetom štúdia, predovšetkým v ošetrovateľstve, fyzioterapii, urgentnej zdravotnej starostlivosti a v laboratórnych vyšetrovacích metódach v zdravotníctve,
  • príprava absolventov na ich aktívny a profesionálne adekvátny podiel na zdravotnej starostlivosti vo všetkých jej zložkách a absolventov, ktorí sa budú podieľať na ochrane a podpore zdravia občanov so zameraním na regióny a komunity.

Fakulta bude akceptovať vo vzdelávaní zdravotníckych pracovníkov pri získavaní odbornej spôsobilosti v bakalárskom štúdiu smernice Európskej únie, aby ich vzdelanie bolo kompatibilné so vzdelávaním zdravotníckych pracovníkov v Európe a aby sa mohla uskutočňovať vzájomná výmena študentov.

 

Fakulta získala v júli 2013 akreditáciu MZ SR aj na realizáciu špecializačného štúdia v zdravotníckom povolaní sestra v nasledovných špecializačných odboroch:

  • Anestéziológia a intenzívna starostlivosť
  • Ošetrovateľská starostlivosť v odboroch vnútorného lekárstva
  • Ošetrovateľská starostlivosť v komunite
  • Inštrumentovanie v operačnej sále

Fakulta zabezpečuje aj aktivity sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v zmysle platnej legislatívy.

 

V záujme dosiahnutia vytýčených cieľov fakulta nadväzuje kontakty s ostatnými fakultami rovnakého zamerania a poslania v SR a v zahraničí.

© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 21.10.2014