arrow   KALENDÁR UDALOSTÍ
arr_leftApríl 2014 arr_right
PoUtStŠtPiSoNe
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
 
KONTAKTY  
+421 48 3248 015
 
 

Fakulta zdravotníctva

Slovenská zdravotnícka univerzita
Sládkovičova 21
974 05 Banská Bystrica

 
  Kontakty >>
 
 
 


Fakulta zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity so sídlom v Banskej Bystrici oznamuje uchádzačom, že termín podania prihlášok na špecializačné štúdium v odboroch:

 • anestéziológia a intenzívna starostlivosť
 • ošetrovateľská starostlivosť v odboroch vnútorného lekárstva
 • ošetrovateľská starostlivosť v komunite
 • inštrumentovanie v operačnej sále

pre akademický rok 2014/2015 je do 31. marca 2014.Fakulta zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave so sídlom v Banskej Bystrici vychádza z poslania a cieľov Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave.
Fakulta poskytuje vzdelanie v dennej a v externej forme v štyroch akreditovaných študijných odboroch a programoch: ošetrovateľstvo, fyzioterapia, urgentná zdravotná starostlivosť a laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve. Absolventi získavajú bakalársky stupeň vysokoškolského vzdelania a v študijných programoch ošetrovateľstvo a fyzioterapia aj magisterský stupeň. V dlhodobom zámere rozvoja fakulty je prioritou reagovať na potreby zdravotníckej praxe a pripravovať tak odborne spôsobilých zdravotníckych pracovníkov, ktorí budú mať uplatnenie v zdravotníckych zariadeniach.

Poslaním fakulty je príprava odborníkov:

 • s požadovaným odborným zdravotníckym vzdelaním, ktorí budú nielen teoreticky a prakticky odborne erudovaní, ale budú aj reprezentantmi mravných a etických hodnôt súvisiacich s občianskou zodpovednosťou, demokraciou, humanizmom a toleranciou,
 • rozvoj vedeckého poznania v oblastiach, ktoré sú predmetom štúdia, predovšetkým v ošetrovateľstve, fyzioterapii, urgentnej zdravotnej starostlivosti a v laboratórnych vyšetrovacích metódach v zdravotníctve,
 • príprava absolventov na ich aktívny a profesionálne adekvátny podiel na zdravotnej starostlivosti vo všetkých jej zložkách a absolventov, ktorí sa budú podieľať na ochrane a podpore zdravia občanov so zameraním na regióny a komunity.

Fakulta bude akceptovať vo vzdelávaní zdravotníckych pracovníkov pri získavaní odbornej spôsobilosti v bakalárskom štúdiu smernice Európskej únie, aby ich vzdelanie bolo kompatibilné so vzdelávaním zdravotníckych pracovníkov v Európe a aby sa mohla uskutočňovať vzájomná výmena študentov.

 

Fakulta získala v júli 2013 akreditáciu MZ SR aj na realizáciu špecializačného štúdia v zdravotníckom povolaní sestra v nasledovných špecializačných odboroch:

 • Anestéziológia a intenzívna starostlivosť
 • Ošetrovateľská starostlivosť v odboroch vnútorného lekárstva
 • Ošetrovateľská starostlivosť v komunite
 • Inštrumentovanie v operačnej sále

Fakulta zabezpečuje aj aktivity sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v zmysle platnej legislatívy.

 

V záujme dosiahnutia vytýčených cieľov fakulta nadväzuje kontakty s ostatnými fakultami rovnakého zamerania a poslania v SR a v zahraničí.

© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 16.04.2014