arrow   KALENDÁR UDALOSTÍ
arr_leftMarec 2015 arr_right
PoUtStŠtPiSoNe
232425262728 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
 
KONTAKTY  
+421 48 3248 011
 
 

Fakulta zdravotníctva

Slovenská zdravotnícka univerzita
Sládkovičova 21
974 05 Banská Bystrica

 
  Kontakty >>
 
arrow

 
Oznamy FZ  
bullet 
Švoč 2015

 
 
 

  

 

Výsledky volieb

zástupcov Fakulty zdravotníctva SZU do Akademického senátu

Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave

 

viac  ...


Fakulta zdravotníctva SZU v Bratislave so sídlom v Banskej Bystrici
Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici
Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou v Banskej Bystrici
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek
SACCME, n. o.
A-medi management, s.r.o.


Vás týmto srdečne pozývajú na


► IV. celoštátnu vedeckú konferenciu ◄


s medzinárodnou účasťou
s ústrednou témou
Multifaktoriálne aspekty civilizačných chorôb
 

 


Deň otvorených dverí na Fakulte zdravotníctva SZU
v Bratislave so sídlom v Banskej Bystrici

 

Dňa 10. 12. 2014 sa na Fakulte zdravotníctva SZU so sídlom v Banskej Bystrici uskutočnil Deň otvorených dverí pre záujemcov o štúdium v študijných odboroch fyzioterapia, laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve, ošetrovateľstvo a urgentná zdravotná starostlivosť. Podujatia sa zúčastnilo 70 študentov stredných škôl, záujem prejavili i pedagógovia a zástupcovia verejnosti. V úvode Dňa otvorených dverí študentov privítala dekanka Fakulty zdravotníctva SZU doc. PhDr. Beáta Frčová, PhD., MPH. Počas podujatia sa prezentovali študenti jednotlivých študijných odborov, ktorí si pod odborným vedením pedagógov a v spolupráci so zložkami integrovaného záchranného systému, s Národnou transfúznou službou a Poradňou zdravia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva  v Banskej Bystrici pripravili praktické ukážky charakteristické pre daný študijný odbor a iné aktivity zamerané na vyšetrenie vybraných laboratórnych parametrov. Kompetentní pracovníci univerzity i návštevníci Dňa otvorených dverí hodnotili podujatie ako podnetné a úspešné.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 27.02.2015