Otvorenie akademického roka 2016/2017 na SZU

Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity, prof. MUDr. Peter Šimko, CSc., slávnostne otvoril v stredu 14. septembra 2016 na stretnutí so zamestnancami a študentmi univerzity nový akademický rok. 

viac...


Delegácia z Health and Family Planning commission of Shanxi province navštívila SZU.

 

Na pôde Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave privítal dňa 13.septembra 2016 prof. MUDr. Peter Šimko, CSc., rektor SZU, delegáciu z Health and Family Planning commission of Shanxi province na čele s vedúcim delegácie Mei  Zhigiang.

viac... 

Vykonanie doplňujúcej skúšky pre zdravotnícke povolania

lekár a zubný lekár

viac...


 

REZIDENTSKÝ PROGRAM MZ SR

PRE VŠEOBECNÝCH LEKÁROV A PEDIATROV

viac...


AKTUALITYrss  
29.6.2016 - Na SZU začali slávnostné promócie absolventov 23.6.2016 - Ocenenie prof. MUDr. Tomáša Trnovca, DrSc.
nopic Prvé promócie mali absolventi Fakulty verejného zdravotníctva – bakalári,
...viac>>

V rámci vedeckej konferencie 39. Dni zdravotnej výchovy MUDr. Ivana Stodolu, n
...viac>>
2.6.2016 - Návšteva Ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR 12.5.2016 - Zriadenie nových kliník

Rektor SZU prof. MUDr. Peter Šimko, CSc. privítal ministra školstva, vedy, v
...viac>>

rektor SZU v Bratislave , prof. MUDr. Peter Šimko, CSc., slávnostne odovzdal r
...viac>>

Upozorňujeme novoprijatých študentov Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v dennej aj externej forme štúdia, že na našej webovej stránke v časti Služby > Návody k UIS je návod, ako si aktivovať svoje konto pre všetky dostupné Univerzitné informačné systémy SZU a sprístupniť si svoj mailový účet.  © Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 0