IMATRIKULÁCIA študentov 1. ročníka LF

 

Dńa 10. 12. 2019 o 11:00 hod.  v AULE DD A 154, Limbová 12  bude prebiehať imatrikulácia študentov 1.ročníka  LF


     
   


Akademický senát LF SZU vyhlasuje

výsledky voľby kandidáta na funkciu

 

dekana Lekárskej fakulty SZU

 

na funkčné obdobie od 4. 11. 2019 do 3. 11. 2023

 

viac...

   
     
 

Študentská vedecká konferencia lekárskych fakúlt ČR a SR 2018


  

 

 

viac...

 

 

REZIDENTSKÉ ŠTÚDIUM MZ SR

PRE VŠEOBECNÝCH LEKÁROV A PEDIATROV

viac...

© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 23.01.2020