Dekanka LF SZU prof. MUDr. Anna Remková, DrSc.,

udeľuje dňa 30.10.2017 dekanské voľno

pre všetkých študentov Lekárskej fakulty.

 


 

 

 

 

TERMÍNY ZÁPISOV ŠTUDENTOV

Lekárskej fakulty

Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave


Zápisy študentov LF doktorského štúdia -  Všeobecné lekárstvo, Zubné lekárstvo a General Medicine  sa budú konat v dňoch 4.9.2017 – 8.9.2017 poďla rozpisu (TU).

 

  Bratislava, 20. máj 2017

 

viac...

TRANSLATIONAL MEDICINE
“Translational Medicine Taking Discoveries to Patients Benefits

 

Dňa 15.mája 2017 o 13:30hod v aule DDA- 154 na  LF SZU sa uskutoční prednáška prof.Petra  Hegyiho MD, PhD, DSc. z Univerzity v Pécsi - Centra pre translačnú medicínu.

viac...


 

VI. konferencia ŠVOČ

viac...


XXVII. Getlíkov deň

 

Dňa 16.marca 2017 sa v priestoroch kongresovej sály Nemocnice sv. Cyrila a Metoda v Bratislave konala celoslovenská pracovná konferencia s medzinárodnou účasťou XXVII.Getlíkov deň, ktorú k nedožitým 101. narodeninám prof. Andreja Getlíka. 

viac...


VÝBEROVÉ KONANIE K REZIDENTSKÉMU PROGRAMU

Termíny:

špecializačný odbor všeobecné lekárstvo  -  21. 6. 2017 od 08:00h

špecializačný odbor pediatria - 22.6.2017 od 9:00h

Miesto:

Slovenská  zdravotnícka univerzita v Bratislave, Limbová 12,

zasadačka LF, 1. poschodie, miestnosť č. 134.


 

REZIDENTSKÝ PROGRAM MZ SR

PRE VŠEOBECNÝCH LEKÁROV A PEDIATROV

viac...


Lekárska fakulta SZU má nového profesora v odbore vnútorné choroby.

 

 

Prezident SR Andrej Kiska dňa 16.mája 2016 vymenoval 42 nových vysokoškolských profesorov. Jeden z nich, prof. MUDr. Marian Bátovský, CSc. pôsobí na Gastroenterologickej klinike SZU a UNB.


Srdečne blahoželáme!Novou dekankou Lekárskej fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave je prof. MUDr. Anna Remková, DrSc.

 

Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave, prof. MUDr. Peter Šimko, CSc., 5.novembra 2015 slávnostne odovzdal menovací dekrét novej dekanke LF SZU, prof. MUDr. Anne Remkovej, DrSc., ktorá bola na riadnom zasadnutí Akademického senátu Lekárskej fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity  v Bratislave dňa 3.11.2015 zvolená do funkcie  dekana LF SZU.  Nová dekanka, prof. MUDr. Anna Remková, DrSc.,  zaujme post dekana Lekárskej fakulty SZU  na funkčné obdobie od 4.11.2015 do 3.11.2019.

 

Srdečne blahoželáme.

viac...


Ultrazvuková diagnostika plodu v I. trimestri

 

1. Gynekologicko – pôrodnícka klinika LF SZU a občianske združenie Medic Prenatal v spolupráci s firmou S&T, pod odbornou garanciou Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti SLS, organizujú kurz zameraný na diagnostiku anomálii plodu pomocou ultrazvukového vyšetrenia v I. trimestri, ktorý sa uskutoční dňa 5.septembra 2015 v čase od 9.00 do 17.00 h, v Aule Dionýza Diešku na SZU.

viac...


Promócie absolventov Lekárskej fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave

 

Dňa 8.7.2015 sa konala promócia absolventov Lekárskej fakulty SZU v priestoroch Činohry Slovenského národného divadla. Všetkým absolventom srdečne blahoželáme.

 

viac...


Úspešná reprezentácia SZU na medzinárodnej súťaži “Rallye Rejvíz 2015“


V dňoch 27.5.2015 – 31.5.2015 sa konal 19. ročník súťaže Rallye Rejvíz, 5. ročník MUC. RR – súťaže medikov, 9. ročník súťaže Zlaté slúchatko - súťaž operátorov zdravotníckych operačných stredísk a 17. ročník detskej súťaže Helpíkov pohár.

viac...


4. Fakultná konferencia ŠVOČ Lekárskej fakulty SZU

 

Dňa 28. Apríla 2015 sa na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave konala konferencia ŠVOČ. Podujatie svojím príhovorom otvoril prof. MUDr. Peter Šimko, CSc., rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity, ktorý si nad odborným podujatím zobral záštitu.
Po slávnostnom zahájení univerzitnej konferencie ŠVOČ 4. Fakultnú konferenciu ŠVOČ Lekárskej fakulty SZU otvorila predsedkyňa rady ŠVOČ LF SZU prof. MUDr. Iveta Šimková, CSc., prodekanka pre zahraničie.

viac...


Dňa 1. februára 2015 sa v Slovenskom národnom divadle, pod záštitou prezidenta SR Andreja Kisku, konal osemnásty ročník galavečera „Krištáľové krídlo“ . Z celkového počtu 32 nominovaných osobností a súborov bolo za významné spoločenské úspechy ocenených 12 osobností v desiatich kategóriách. V oblasti medicíny a vedy sa stal nositeľom jedného z najprestížnejších ocenení na Slovensku
prof. MUDr. Juraj PECHAN, CSc., prodekan LF SZU pre doktorandské štúdium, habilitačné a vymenúvacie konania. Toto ocenenie získal ako autor podstatnej monografie Chirurgická liečba pre Crohnovu chorobu a spoluautor aj editor encyklopedického diela Princípy chirurgie III.

Srdečne blahoželáme


Ústav fyziológie LF SZU má nové prístrojové vybavenie

 

Vedenie Lekárskej fakulty SZU a Ústav fyziológie LF SZU zabezpečili nové prístrojové vybavenie fyziologického laboratória, ktoré výrazným spôsobom vylepší podmienky pri zavádzaní nových preventívnych, diagnostických a liečebných metód. Študenti LF SZU si tak budú môcť rozšíriť svoje vedomosti a praktické zručnosti.

viac...


© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 0