Pozvánka na  vykonanie doplňujúcej skúšky pre zdravotnícke povolania lekár a zubný lekár


24.3.2022 viac...

 

 

 

 

ERASMUS+ VÝZVA


7.3.2022 viac...

 

 

 

 

PREZENČNÁ VÝUČBA NA LF SZU  OD 07. 03. 2022


1.3.2022 viac...

 

 

 

 

Usmernenie k priebehu pregraduálnej výučby na LF SZU

v letnom semestri školského roka 2021/2022


2.2.2022 - aktualizované 3.2.2022
viac...

 

 

 

 

Doplňujúce skúšky pre zdravotnícke povolania

lekár, zubný lekár

marec 2022


13.1.2022 viac...

 

 

 

Oznam pre uchádzačov o štúdium na LF  na Slovenskej zdravotníckej univerzite

V tomto akademickom roku bude SZU podklady na prijímacie skúšky (vzorové otázky, z ktorých budú zostavované jednotlivé testy) posielať elektronicky.

Podmienkou je zaslanie riadne vyplnenej elektronickej prihlášky na štúdium (v MAIS-e), zaslanie prihlášky v papierovej podobe a uhradenie administratívneho poplatku za prijímacie konanie.

Podklady k prijímacím skúškam na LF SZU je možné zakúpiť aj vo vytlačenej podobe priamo v COPY centre SZU.

16.12.2021  

 

 

 

 

USMERNENIE PRE COVID POZITÍVNYCH ŠTUDENTOV


1.12.2021 viac...

 

 

 

 

USMERNENIE K PRIEBEHU PREGRADUÁLNEJ A POSTGRADUÁLNEJ VÝUČBY NA LF SZU  OD 25.11.2021


25.11.2021 viac...

 

 

 

REZIDENTSKÉ ŠTÚDIUM MZ SR

PRE VŠEOBECNÝCH LEKÁROV A PEDIATROV

viac...

Archív správ  

viac...

© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 20.05.2022