Informácia pre uchádzačov špecializačných štúdií Lekárskej fakulty

Nácvik techník komunikácie


V súvislosti s akreditovanými špecializačnými štúdiami Lekárskej fakulty, ktoré majú v obsahu Výnosu MZ SR č. 12422/2010-OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy o minimálnych štandardoch pre špecializačné študijné programy vzniká povinnosť pre uchádzačov špecializačných štúdií absolvovať kurz Nácvik techník komunikácie.

 

viac...


IMATRIKULÁCIA študentov 1. ročníka

 

Dňa 20. 11. 2017 v aule Dionýza Diešku prebehla imatrikulácia študentov 1. ročníka Lekárskej fakulty SZU študijných programov Všeobecné lekárstvo, Zubné lekárstvo a General Medecine

fotogaléria


Celoštátna konferencia ŠVOČ v Českej republike

 

 

 

viac...


 

Konferencia

LABORATÓRNA MEDICÍNA 

viac... 


XXVII. Getlíkov deň

 

Dňa 16.marca 2017 sa v priestoroch kongresovej sály Nemocnice sv. Cyrila a Metoda v Bratislave konala celoslovenská pracovná konferencia s medzinárodnou účasťou XXVII.Getlíkov deň, ktorú k nedožitým 101. narodeninám prof. Andreja Getlíka. 

viac...


 

REZIDENTSKÝ PROGRAM MZ SR

PRE VŠEOBECNÝCH LEKÁROV A PEDIATROV

viac...


Ústav fyziológie LF SZU má nové prístrojové vybavenie

 

Vedenie Lekárskej fakulty SZU a Ústav fyziológie LF SZU zabezpečili nové prístrojové vybavenie fyziologického laboratória, ktoré výrazným spôsobom vylepší podmienky pri zavádzaní nových preventívnych, diagnostických a liečebných metód. Študenti LF SZU si tak budú môcť rozšíriť svoje vedomosti a praktické zručnosti.

viac...

© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 0