KONTAKTY  
 

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií

Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava

 

Dekanát

+421 2 59370 451


prodekan pre pedagogickú činnosť
+421 2 59370 840
doc. PhDr. Hana Padyšáková, PhD.

prodekan pre praktickú výučbu a klinickú prax
+421 2 59370 282
PhDr. Emília Miklovičová, PhD.

 

prodekan pre ďalšie vzdelávanie
+421 2 59370 374
PhDr. Jana Rottková, PhD.

 

arrow

 

Oznam pre uchádzačov o štúdium na FOaZOŠ  na Slovenskej zdravotníckej univerzite

V tomto akademickom roku bude SZU podklady na prijímacie skúšky (vzorové otázky, z ktorých budú zostavované jednotlivé testy) posielať elektronicky.

Podmienkou je zaslanie riadne vyplnenej elektronickej prihlášky na štúdium (v MAIS-e), zaslanie prihlášky v papierovej podobe a uhradenie administratívneho poplatku za prijímacie konanie.


16.12.2021 - aktualizované 5.1.2022
 

 

  

 
USMERNENIE PRE COVID POZITÍVNYCH
ZAMESTNANCOV FOaZOŠ SZU

 

7.12.2021 viac...

 

 

  

 
USMERNENIE PRE COVID POZITÍVNYCH
ŠTUDENTOV FOaZOŠ SZU

 

7.12.2021 viac...

 

 

 

 Usmernenie k priebehu výučby na FOaZOŠ SZU
v zimnom semestri akad. roka 2021/2022 od 24. 11. 2021
COVID SEMAFOR SZU

 

23.11.2021 aktualizované 6.12.2021
viac...

 

 

 

V súťaži záchranárov RALLYE REJVÍZ 2021 sme získali 2. miesto

      5.10.2021 viac...

Študenti urgentnej zdravotnej starostlivosti FOaZOŠ opäť na stupni víťazov

      29.9.2021  viac...

 

 Usmernenie k priebehu výučby na FOaZOŠ SZU
v zimnom semestri akad. roka 2021/2022 od 27.9. 2021
COVID SEMAFOR SZU

 

23.9.2021 viac...

 


 

 

Plzenský pohár záchranárov 2021

21.9.2021 viac...

  

 
USMERNENIE DEKANA
k priebehu výučby na FOaZOŠ SZU
v zimnom semestri akademického roka 2021/2022

 

14.9.2021 viac...

 

 

  

 
Informácia k výučbe v akademickom roku 2021/2022

 

14.9.2021 viac...

 

 

  

 
Na záchrane detí z tábora v Turčeku
sa podieľal aj študent FOaZOŠ

 

25.8.2021 viac...

 

 

  

 
Vyhlásenie výsledku voľby

kandidáta na funkciu dekana


Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií
Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave

1.6.2021 viac...

 

 

  

 

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií

Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave

 
Doplňujúca skúška pre výkon zdravotníckeho povolania 
nutričný terapeut
pre uchádzačov z tretích krajín

 

12.5.2021 viac...

 

 

Archív správ  

viac...

© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 14.01.2022