KONTAKTY  
 

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií

Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava

 

  

Dekanát

+421 2 59370 450 

 

 

 

prodekan pre denné štúdium

+421 2 59 370 840

doc. PhDr. Hana Padyšáková, PhD., mim. prof.

 

 

 

prodekan pre externé štúdium

+421 2 59 370 374

PhDr. Jana Rottková, PhD.

 

 

arrow

Oznamy FOaZOŠ  
     
 

 

SLOVENSKÁ ZDRAVOTNÍCKA UNIVERZITA VxBRATISLAVE
3. NAJLEPŠIA VYSOKÁ ŠKOLA V SR
v uplatnení absolventov

 

 
  viac...  
     
 

 

Zápisy študentov v akademickom roku 2017/2018

 

 
  denné štúdium
 externé štúdium
 

 


Úspešná reprezentácia SZU na medzinárodnej súťaži “Rallye Rejvíz 2016“

V dňoch 25. - 29. mája 2016 sa v Hoteli Dlouhé stráne v Koutoch nad Desnou v Českej republike konal 20. ročník medzinárodnej súťaže záchranných služieb, 10. ročník súťaže operátorov ZOS „Zlaté sluchátko“ a 6. ročník súťaže lekárskych fakúlt „MUC. RR“.

viac...


AKTUALITYrss  
18.2.2016 - Ustanovujúce zasadnutie Akreditačnej rady Slovenska pre kontinuálne medicínske vzdelávanie (ARS CME) 21.1.2016 - Správa o konaní 2. workshopu s medzinárodnou účasťou „Pôrodná asistencia - vzdelávanie a odborná prax“

Dňa 18.02.2016 sa uskutočnilo ustanovujúce zasadnutie Akreditačnej rady Slov
...viac>>

Katedra pôrodnej asistencie FOaZOŠ a Slovenská komora sestier a pôrodných a
...viac>>
22.10.2015 - Zlatá medaila SLS udelená prof. MUDr. J. GLASOVI 1.10.2015 - Fyzioterapia - Vzdelávanie a prax

Na návrh Prezídia Slovenskej lekárskej spoločnosti (SLS) bola na slávnostno
...viac>>

 

Katedra fyzioterapie FOaZOŠ a FVZ SZU a Slovenská komora fyzioterapeutov Vás
...viac>>
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 17.04.2019