KONTAKTY  
+421 2 59370 550
 
 

Fakulta verejného zdravotníctva

Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Projekty  

 
Časopisy  

 

 
 
 
Oznamy AS FVZ  
 
 
Pripravované akcie FVZ  


UPOZORNENIE


Vážení uchádzači,


v prípade Vášho záujmu zaradiť sa do špecializačného odboru Zdravotnícky manažment a financovanie v kalendárnom roku 2017 je potrebné podať žiadosť o zaradenie uchádzača na Organizačno-metodický odbor Slovenskej zdravotníckej univerzity do 31.1.2017.

 

Fakulta verejného zdravotníctva

 

 


Medzi akademickú elitu sa zaradila novovymenovaná profesorka SZU

 

 

Dňa 9.novembra 2016 prezident SR Andrej Kiska vymenoval 20 nových vysokoškolských profesorov. Menovací dekrét si prevzala aj zástupkyňa Fakulty verejného zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity pani prodekanka doc. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD., MPH, ktorá sa stala profesorom v odbore verejné zdravotníctvo.

 

Kompletný zoznam vymenovaných profesorov je k dispozícii na www.prezident.sk.

viac...


Fakulta  verejného zdravotníctva SZU
a Spoločnosť verejného zdravotníctva
Vás pozývajú na

 

IV. Fórum verejného zdravotníctva
„Výživa a zdravie“

viac..


Ocenenie prof. MUDr. Tomáša Trnovca, DrSc.

Dňa 8.6.2016 sa v Prahe konala konferencia 31.Teisingerův den průmyslové toxikologie na ktorej pán prof. MUDr. Tomáš Trnovec, DrSc., vedecký pracovník Oddelenia environmentálnej medicíny FVZ SZU v Bratislave, dostal Čestnú medailu prof. MUDr. J. Teisingera, DrSc. od Společnosti pracovního lékařství České lékařské společnosti J.E. Purkyně za zásluhy o rozvoj pracovního lékařství.


Srdečne blahoželáme!

viac...


 

„Svetový deň vrodených vývinových chýb“

 3. marca 2016
 

Na základe výzvy ICBDSR organizácie, ktorej sme členmi, a na základe dlhoročnej spolupráce s ďaľšími svetovými zdravotníckymi organizáciami sa Fakulta verejného zdravotníctva pripája aj tento rok  k aktivite spolupracujúcich organizácií, ktorej  cieľom je zvýšiť povedomie o výskyte vrodených vývinových chýb, vyvíjať a implementovať programy primárnej prevencie a zasadzovať sa o rozšírenie opatrovateľských služieb pre všetky deti postihnuté vrodenými vývinovými chybami.

viac...

AKTUALITYrss  
6.12.2017 - Postrehy z Konferencie XXXIX. DNI RADIAČNEJ OCHRANY 1.1.1970 -

V dňoch 06.-10.11.2017 sa v malebnom prostredí Vysokých Tatier uskutočnil u
...viac>>
nopic
...viac>>
- -
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 20.05.2019