AKREDITOVANÉ ŠTUDIJNÉ ODBORY ŠPECIALIZAČNÉHO ŠTÚDIA FVZ SZU

 • Zdravotnícke povolanie lekár
  - epidemiológia
  - verejné zdravotníctvo

 • Zdravotnícke povolanie verejný zdravotník
  - zdravie pri práci

 • Zdravotnícke povolanie s vysokoškolským vzdelaním lekár, zubný lekár, farmaceut, sestra, fyzioterapeut, verejný zdravotník, zdravotnícky laborant, logopéd, psychológ, liečebný pedagóg, fyzik, laboratórny diagnostik
  - odborník pre riadenie vo verejnom zdravotníctve Master of Public Health

 • Zdravotnícke povolanie s vysokoškolským vzdelaním lekár, zubný lekár, farmaceut, sestra, fyzioterapeut, zdravotnícky laborant, logopéd, psychológ, liečebný pedagóg, fyzik, laboratórny diagnostik
  - zdravotnícky manažment a financovanie