arrow   KALENDÁR UDALOSTÍ
arr_leftJún 2018 arr_right
PoUtStŠtPiSoNe
28293031 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
 
KONTAKTY  
+421 2 59370 450
 
 

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií

Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava

 
  Kontakty >>
 
arrow

 
Oznamy FOaZOŠ  
 
 
Pripravované akcie FOaZOŠ  
 

AKREDITOVANÉ ŠTUDIJNÉ ODBORY ŠPECIALIZAČNÉHO ŠTÚDIA

A CERTIFIKOVANEJ PRACOVNEJ ČINNOSTI

podľa novely nariadenia vlády č. 296/2010 Z. z.

akademický rok 2018/2019

 

 

Zdravotnícke povolanie SESTRA

 • Špecializačný odbor
  • anestéziológia a intenzívna starostlivosť
  • inštrumentovanie v operačnej sále
  • intenzívna ošetrovateľská starostlivosť o dospelých
  • intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v neonatológii
  • intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii
  • ošetrovateľská starostlivosť v komunite
  • ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii
  • ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii
  • revízne ošetrovateľstvo

 • Certifikovaná pracovná činnosť
  • ošetrovateľská starostlivosť o dialyzovaných pacientov
  • ošetrovateľská starostlivosť v onkológii
  • audiometria
  • endoskopické vyšetrovacie metódy v jednotlivých odboroch
  • funkčné vyšetrovacie metódy
  • ortoptika a pleoptika
  • sterilizácia a dezinfekcia zdravotníckych pomôcok

Zdravotnícke povolanie PÔRODNÁ ASISTENTKA

 • Špecializačný odbor
  • intenzívna starostlivosť v pôrodnej asistencii
  • manažment v pôrodnej asistencii

 • Certifikovaná pracovná činnosť
  • pôrodná asistencia v rodine a komunite
  • psychofyzická príprava na pôrod

Zdravotnícke povolanie FYZIOTERAPEUT

 • Špecializačný odbor
  • fyzioterapia funkčných a štrukturálnych porúch pohybového systému
  • fyzioterapia vybraných ochorení pohybového systému
  • fyzioterapia porúch psychomotorického vývoja

 • Certifikovaná pracovná činnosť
  • reflexná terapia podľa Vojtu
  • techniky terapie lymfedému

Zdravotnícke povolanie RÁDIOLOGICKÝ TECHNIK

 • Špecializačný odbor
  • manažment v rádiologickej technike
  • nukleárna medicína
  • radiačná onkológia
  • špeciálna rádiológia

 • Certifikovaná pracovná činnosť
  • magnetická rezonancia
  • mamografia

Zdravotnícke povolanie ZDRAVOTNÍCKY ZÁCHRANÁR

 • Špecializačný odbor
  • manažment v urgentnej zdravotnej starostlivosti
  • operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby

Zdravotnícke povolanie ASISTENT VÝŽIVY

 • Špecializačný odbor
  • liečebná výživa

 

Zdravotnícke povolanie ZDRAVOTNÍCKY LABORANT

 • Špecializačný odbor
  • laboratórne metódy v klinickej biochémii
  • vyšetrovacie metódy v histopatológii
  • vyšetrovacie metódy v klinickej cytológii

Zdravotnícke povolanie FARMACEUTICKÝ LABORANT

 • Špecializačný odbor
  • lekárenstvo

AKREDITOVANÉ PROGRAMY KONTINUÁLNEHO VZDELÁVANIA

 • Pre predagogických pracovníkov
  • prípravné atestačné vzdelávanie pred prvou atestáciou pre učiteľov odborných predmetov na strednej zdravotníckej škole
  • prípravné atestačné vzdelávanie pred druhou atestáciou pre učiteľov odborných predmetov na strednej zdravotníckej škole
  • tvorba a vyhodnotenie didaktických testov v zdravotníckych študijných odboroch na strednej škole
  • ukončovanie štúdia a tvorba maturitných tém v zdravotníckych študijných odboroch
  • vzdelávanie vedúcich predmetovej komisie v odbornej zložke vzdelávania na strednej zdravotníckej škole a vedúcich zdravotníckych študijných odborov

 

© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 0