Prof. MUDr. Ján Štencl, CSc. sa stal členom Európskej akadémie vied a umení

 

Na zasadnutí predsedníctva Európskej akadémie vied a umení, ktoré sa konalo 5. marca 2011 v Salzburgu bol za člena Akadémie prijatý prof. MUDr. Ján Štencl, CSc., čestný rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity.
Európska akadémia vied a umení bola založená na podnet významného rakúskeho kardiochirurga profesora Felixa Ungera, Nikolausa Lobkowitza a už zosnulého kardinála Königa. Jej cieľom je vytvárať kontakty a prispievať k pokroku vo vede a umeniach. Rozširuje tiež idey tolerancie, humanizmu a európskej integrácie.
Jej čestnými členmi sú aj nositelia Nobelovej ceny. Akadémia združuje významné osobnosti vedy, umenia, cirkvi a spoločenského života z 53 krajín sveta. Azda najznámejším členom Akadémie je pápež Benedikt XVI., ktorý sa jej členom stal v roku 1991 ešte ako kardinál. Akadémia má dnes viac ako 1 300 členov.

© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 02.06.2020