KONTAKTY  

+421 2 59370 274

 

Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava

  @

 kancelaria.rektora@szu.sk

Odbor mediálnej a edičnej činnosti

Kontakty >>
   

 

 

Ostatné projekty

SIALON - Capacity building in HIV and Syphilis prevalence estimation using noninvasive methods among msm in countries of south a. east. Europe

 

Hlavný riešiteľ:

VVZ -odd. virológie
 

Názov projektu:

SIALON - Capacity building in HIV and Syphilis prevalence estimation using noninvasive methods among msm in countries of south a. east. Europe

 

Termín realizácie:

04/2008 - 03/2010

 

Schválený rozpočet:

48 370,00 €

© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 0