KONTAKTY  

+421 2 59370 274

 

Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava

  @

 kancelaria.rektora@szu.sk

Odbor mediálnej a edičnej činnosti

Kontakty >>
   

 

 

Ostatné projekty

Early Disease Biomarkers of PCB-exposed Human Population

 

Hlavný riešiteľ:

VVZ - Odd. toxických organických polutantov

 

Ďalší riešiteľ:

OEM

 

Názov projektu:

Early Disease Biomarkers of PCB-exposed Human Population

 

Termín realizácie:

08/2007 - 07/2010

 

Schválený rozpočet:

200 000 USD

© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 0