KONTAKTY  

+421 2 59370 274

 

Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava

  @

 kancelaria.rektora@szu.sk

Odbor mediálnej a edičnej činnosti

Kontakty >>
   

 

 

Ostatné projekty

International Institut for Rural and Environmental Health

 

Hlavný riešiteľ:

VVZ - odd. mikrobiológie

 

Ďalší riešiteľ:

FVZ

 

Názov projektu:

International Institut for Rural and Environmental Health - americko-slovenský NIH:

 

Termín realizácie:

1996 - 2010

 

Schválený rozpočet:

nie je rozpočet

© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 0