KONTAKTY  

+421 2 59370 274

 

Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava

  @

 kancelaria.rektora@szu.sk

Odbor mediálnej a edičnej činnosti

Kontakty >>
   

 

 

Zahraničný projekt

Protecting  the food chain from prions: shaping European priorities  through basic and applied research (PRIORITY)

 

Hlavný riešiteľ:

VVZ - odd. prionových chorôb

 

Názov projektu:

Protecting  the food chain from prions  : shaping European priorities  through basic and applied research (PRIORITY)

 

Termín realizácie:

10/2009 - 10/2013

 

Schválený rozpočet:

79 917,00 €

© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 0