KONTAKTY  

+421 2 59370 274

 

Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava

  @

 kancelaria.rektora@szu.sk

Odbor mediálnej a edičnej činnosti

Kontakty >>
   

 

 

Zahraničný projekt

Obesogenic Endocrine disrupting chemicals: linking prenatal exposure to the development of obesity later in life (OBELIX)

 

Hlavný riešiteľ:

VVZ - Odd. toxických organických polutantov

 

Ďalší riešiteľ:

OEM

 

Názov projektu:

Obesogenic Endocrine disrupting chemicals: linking prenatal exposure to the development of obesity later in life (OBELIX)

 

Termín realizácie:

05/2009 - 04/2013

 

Schválený rozpočet:

266 667,00 €
 

© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 0