KONTAKTY  

+421 2 59370 274

 

Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava

  @

 kancelaria.rektora@szu.sk

Odbor mediálnej a edičnej činnosti

Kontakty >>
   

 

 

Zahraničný projekt

The development, validation and implementation of human systemic Toxic Equivalencies (TEQs) as biomarkers for dioxin-like compounds (SYSTEQ)

 

Hlavný riešiteľ:

VVZ - Odd. toxických organických polutantov

Názov projektu:

The development, validation and implementation of human systemic Toxic Equivalencies (TEQs) as biomarkers for dioxin-like compounds (SYSTEQ)

 

Termín realizácie:

02/2009 - 01/2013

 

Schválený rozpočet:

64 000,00 €

© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 0