KONTAKTY  

+421 2 59370 274

 

Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava

  @

 kancelaria.rektora@szu.sk

Odbor mediálnej a edičnej činnosti

Kontakty >>
   

 

 

Zahraničný projekt

NanoImpactNet - European Network on the Health and Environmental Impact of Nanomaterials

 

Hlavný riešiteľ:

VVZ -odd. experim. a aplik. genetiky
 

Ďalší riešiteľ:

IMUNO
 

Názov projektu:

NanoImpactNet - European Network on the Health and Environmental Impact of Nanomaterials
 

Termín realizácie:

04/2008 - 03/2012

 

Schválený rozpočet:

32 507,00 €

© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 0