KONTAKTY  

+421 2 59370 274

 

Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava

  @

 kancelaria.rektora@szu.sk

Odbor mediálnej a edičnej činnosti

Kontakty >>
   

 

 

Zahraničný projekt

NanoTEST - Development of methodology for alternative testing strategies for the assessment of the toxicological profile of nanoparticles used in medical diagnostics. 

 

Hlavný riešiteľ:

VVZ -odd. experim. a aplik. genetiky

 

Ďalší riešiteľ:

TOXIKOL, BIOAKT, IMUNO

 

Názov projektu:

NanoTEST - Development of methodology for alternative testing strategies for the assessment of the toxicological profile of nanoparticles used in medical diagnostics. 

 

Termín realizácie:   

04/2008 - 09/2011

 

Schválený rozpočet:

453 000,00 €

© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 0