KONTAKTY  

+421 2 59370 274

 

Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava

  @

 kancelaria.rektora@szu.sk

Odbor mediálnej a edičnej činnosti

Kontakty >>
   

 

 

Zahraničný projekt

Optimization of Radiation Protection of Medical Staff (ORAMED)

 

Hlavný riešiteľ:

VVZ - odd. radiačnej hygieny
 

Názov projektu:

Optimization of Radiation Protection of Medical Staff (ORAMED)

 

Termín realizácie:   

02/2008 - 02/2011

 

Schválený rozpočet:

61 473,00 €

© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 0