KONTAKTY  

+421 2 59370 274

 

Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava

  @

 kancelaria.rektora@szu.sk

Odbor mediálnej a edičnej činnosti

Kontakty >>
   

 

 

Zahraničný projekt

PrionScreen - Development of a blood screening assay for diagnosis of prion diseases in humans

 

Hlavný riešiteľ:

VVZ - odd. prionových chorôb


Názov projektu:

PrionScreen - Development of a blood screening assay for diagnosis of prion diseases in humans

 

Termín realizácie:   

03/2007 - 02/2010

 

Schválený rozpočet:

31 800,00 €

© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 0