KONTAKTY  

+421 2 59370 274

 

Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava

  @

 kancelaria.rektora@szu.sk

Odbor mediálnej a edičnej činnosti

Kontakty >>
   

 

 

Zahraničný projekt

INTARESE - Integrated assessment of health risks of environmental stressors in Europe

 

Hlavný riešiteľ:

VVZ - odd. experim. a aplik. genetiky

 

Ďalší riešiteľ:

IMUNO, OEM

 

Názov projektu:

INTARESE - Integrated assessment of health risks of environmental stressors in Europe

 

Termín realizácie:

11/2005 - 11/2010

 

Schválený rozpočet:

167 360,00

© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 0