KONTAKTY  

+421 2 59370 274

 

Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava

  @

 kancelaria.rektora@szu.sk

Odbor mediálnej a edičnej činnosti

Kontakty >>
   

 

 

Zahraničný projekt

NEW GENERIS - Newborns and Genotoxic exposure risks: Development and application of biomarkers of dietary exposure to genotoxic and immunotoxic chemicals and of biomarkers of early effects, using mother-child birth cohorts and biobanks

 

Hlavný riešiteľ:

VVZ - odd. experim. a aplik. genetiky

 

Názov projektu:

NEW GENERIS - Newborns and Genotoxic exposure risks: Development and application of biomarkers of dietary exposure to genotoxic and immunotoxic chemicals and of biomarkers of early effects, using mother-child birth cohorts and biobanks

 

Termín realizácie:   

02/2006 - 01/2011

 

Schválený rozpočet:

450100

© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 0