KONTAKTY  

+421 2 59370 274

 

Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava

  @

 kancelaria.rektora@szu.sk

Odbor mediálnej a edičnej činnosti

Kontakty >>
   

 

 

Zahraničný projekt

MODELKEY - Models for Assessing and Forecasting the Impact of Environmental Key Pollutants on Marine and Freshwater Ecosysytem and Biodiversity

 

Hlavný riešiteľ:

VVZ - Odd. toxických organických polutantov

 

Názov projektu:

MODELKEY - Models for Assessing and Forecasting the Impact of Environmental Key Pollutants on Marine and Freshwater Ecosysytem and Biodiversity

 

Termín realizácie:

02/2005 - 01/2010

 

Schválený rozpočet:

116 000,00 €

© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 0