KONTAKTY  

+421 2 59370 274

 

Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava

  @

 kancelaria.rektora@szu.sk

Odbor mediálnej a edičnej činnosti

Kontakty >>
   

 

 

Zahraničný projekt

EUROCJD - European Creutzfeldt Jakob Disease Surveillance


Hlavný riešiteľ:

VVZ - odd. prionových chorôb

 

Názov projektu:

EUROCJD - European Creutzfeldt Jakob Disease Surveillance

 

Termín realizácie:   

03/2008 - 02/2010

 

Schválený rozpočet:

© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 0