KONTAKTY  

+421 2 59370 274

 

Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava

  @

 kancelaria.rektora@szu.sk

Odbor mediálnej a edičnej činnosti

Kontakty >>
   

 

 

Zahraničný projekt

HENVINET - Health and Environment Network


Hlavný riešiteľ:

VVZ -odd. experim. a aplik. genetiky


Ďalší riešiteľ:

IMUNO


Názov projektu:

HENVINET - Health and Environment Network

 

Termín realizácie:

11/2006 - 04/2010

 

Schválený rozpočet:

72 700,00 €
 

© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 0