KONTAKTY  

+421 2 59370 274

 

Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava

  @

 kancelaria.rektora@szu.sk

Odbor mediálnej a edičnej činnosti

Kontakty >>
   

 

 

Zahraničný projekt

Euro HIV Resistance

 

Hlavný riešiteľ:

VVZ -odd. virológie


Názov projektu:

Euro HIV Resistance


Termín realizácie:

03/2006 - 02/2010

 

Schválený rozpočet:

27 000,00 €

© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 0