KONTAKTY  

+421 2 59370 274

 

Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava

  @

 kancelaria.rektora@szu.sk

Odbor mediálnej a edičnej činnosti

Kontakty >>
   

 

 

Projekt NFM

Zavedenie nových vedeckovýskumných a diagnostických metód na určenie evolučných zmien enterovírusov a ich dopad na patogenézu infekčných ochorení

 

Hlavného riešiteľa:

VVZ - odd. virológie

 

Ďalší riešiteľ:

TOXIKOL

 


Názov projektu:

Zavedenie nových vedeckovýskumných a diagnostických metód na určenie evolučných zmien enterovírusov a ich dopad na patogenézu infekčných ochorení

 

Termín realizácie:

03/09 - 10/11

 

Schválený rozpočet:

985 045,00 €

© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 0