KONTAKTY  

+421 2 59370 274

 

Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava

  @

 kancelaria.rektora@szu.sk

Odbor mediálnej a edičnej činnosti

Kontakty >>
   

 

 

Projekty NFM

Výskum vplyvu metalómov a genetických faktorov na zdravie detí (Centrum medicínskej metalomiky v SR)   

 

Hlavného riešiteľa:

VVZ - odd. environmentálnej medicíny


Názov projektu:

Výskum vplyvu metalómov a genetických faktorov na zdravie detí (Centrum medicínskej metalomiky v SR)   

 

Termín realizácie:

01/2008 - 04/2011

 

Schválený rozpočet: 

520 676,01 €

© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 0