KONTAKTY  

+421 2 59370 274

 

Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava

  @

 kancelaria.rektora@szu.sk

Odbor mediálnej a edičnej činnosti

Kontakty >>
   

 

 

Projekt APVV

Environmentálna expozícia PCB  a poškodenie sluchu

 

Hlavný riešiteľ:

VVZ - odd. toxických organických polutantov

 

Ďalší riešiteľ:

OEM

 

Názov projektu:

Environmentálna expozícia PCB  a poškodenie sluchu

 

Termín realizácie:

01/2008 - 12/2011

 

Schválený rozpočet:

6 904,24 €

© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 0