KONTAKTY  

+421 2 59370 274

 

Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava

  @

 kancelaria.rektora@szu.sk

Odbor mediálnej a edičnej činnosti

Kontakty >>
   

 

 

Projekt APVV

Intestinálne baktérie v etiológii kolorektálneho karcinómu a syndrómu získanej imunodeficiecie

 

Hlavný riešiteľ:

VVZ - odd. virológie


Prijímateľ:

Klinika inf. a geograf. medicíny


Názov projektu:

Intestinálne baktérie v etiológii kolorektálneho karcinómu a syndrómu získanej imunodeficiecie

 

Termín realizácie:

06/2008 - 12/2010


Schválený rozpočet: 

12 746,46 €

© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 0