KONTAKTY  

+421 2 59370 274

 

Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava

  @

 kancelaria.rektora@szu.sk

Odbor mediálnej a edičnej činnosti

Kontakty >>
   

 

 

Projekt APVV

Nefarmakologické prístupy stimulácie kognitívnych funkcií u pacientov s Alzheimerovou chorobou evaluované pomocou zobrazovacích a proteomických biomarkerov

 

Prijímateľ:

Centrum MEMORY, Ing. Veselská


Názov projektu:

Nefarmakologické prístupy stimulácie kognitívnych funkcií u pacientov s Alzheimerovou chorobou evaluované pomocou zobrazovacích a proteomických biomarkerov

 

Termín realizácie:

11/2008 - 12/2010


Schválený rozpočet: 

5 875,00 €

© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 0