KONTAKTY  

+421 2 59370 274

 

Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava

  @

 kancelaria.rektora@szu.sk

Odbor mediálnej a edičnej činnosti

Kontakty >>
   

 

 

Projekt APVV

Interakcia kozmického žiarenia a produkcia kozmogénnych nuklidov

 

Hlavný riešiteľ:

Ústav biofyziky


Prijímateľ:

Mat.-fyz. SAV, prof. Masarik


Názov projektu:

Interakcia kozmického žiarenia a produkcia kozmogénnych nuklidov

 

Termín realizácie:

09/2008 - 09/2010


Schválený rozpočet:

7 800,00 €

© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 0