KONTAKTY  

+421 2 59370 274

 

Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava

  @

 kancelaria.rektora@szu.sk

Odbor mediálnej a edičnej činnosti

Kontakty >>
   

 

 

Projekt APVV

Toxicita mikroskopických húb z vnútorného prostredia budov

 

Hlavný riešiteľ:

VVZ - odd. mikrobiológie

 

Ďalší riešiteľ:

TOXIKOL, BIOAKT, IMUNO

 

Názov projektu:

Toxicita mikroskopických húb z vnútorného prostredia budov

 

Termín realizácie:

09/2008 - 12/2010

 

Schválený rozpočet:

231 892,72 €

© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 0