KONTAKTY  

+421 2 59370 274

 

Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava

  @

 kancelaria.rektora@szu.sk

Odbor mediálnej a edičnej činnosti

Kontakty >>
   

 

 

Rizikové faktory a progresia vírusovej hepatitídy C

 

Hlavný riešiteľ: Ústav farmakológie a klinickej farmakológie

 

Ďalší riešiteľ: VIROLOG, OKEF, IMUNO

 

Termín realizácie: 2008 - 2011

 

Rozpočet: 122 983,49 €

 

Ústav farmakológie a klinickej farmakológie
VIROLOG, OKEF, IMUNO

 

© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 0