KONTAKTY  

+421 2 59370 274

 

Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava

  @

 kancelaria.rektora@szu.sk

Odbor mediálnej a edičnej činnosti

Kontakty >>
   

 

 

DNA biobanka pre populačné štúdie

 

Hlavný riešiteľ: VVZ - odd. toxikológie

 

Ďalší riešiteľ: OEM, IMUNO, VIROLOG, TOP

 

Termín realizácie: 2008 - 2011

 

Rozpočet: 128 316,14 €

© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 0