KONTAKTY  

+421 2 59370 274

 

Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava

  @

 kancelaria.rektora@szu.sk

Odbor mediálnej a edičnej činnosti

Kontakty >>
   

 

 

Preventívne účinky funkčných potravín obohatených o prírodné zdroje bioaktívnych látok na rizikové faktory civilizačných ochorení.

 

Hlavný riešiteľ: VVZ - odd. bioaktívnych látok v potravinách

 

Ďalší riešiteľ: IMUNO, OKEF

Termín realizácie: 08/07 - 09/10

 

Rozpočet: 275 214,10 €

© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 0