KONTAKTY  

+421 2 59370 274

 

Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava

  @

 kancelaria.rektora@szu.sk

Odbor mediálnej a edičnej činnosti

Kontakty >>
   

 

 

Patogenéza experimentálnej orálnej infekcie geneticky odlišných myší diabetogénnym kmeňom coxsackie B vírusu.
 

Hlavný riešiteľ: VVZ -odd. virológie

 

Termín realizácie: 08/07 - 06/10

 

Rozpočet: 142 833,43 €


© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 0